Jak vybrat první Iaito

(text předpokládá znalost pojmosloví japonského meče)

Iaito je moderní kovový cvičný meč, obvykle neostrý, ke cvičení Iaido. V rámci Takeda Ryu Maroto Ha může student používat neostré Iaito od dosažení technického stupně 3. Kyu. Jedná se o nemalou investici s velkým dopadem na kvalitu cvičení. V tomto článku se zaměříme na dva nejdůležitější parametry pro koupi Vašeho prvního meče: jeho délku a váhu.

Délka

Tradiční jednotkou délky je shaku, který se dělí na sun a bu:

  1. 1 bu = 0,30226 cm
  2. 10 bu = 1 sun = 3,0226 cm
  3. 10 sun = 1 shaku = 30,226 cm

Aby mohl být meč klasifikován jako katana, musí měřit přes 2 shaku. Délka se měří přímkou od kissaki po munemachi, habaki se nezapočítává. Pro cvičení Iaido je obecně doporučena délka od 2 shaku 3 sun do 2 shaku 4 sun 5 bu (zkráceně 2.45). Každý prodejce má vlastní tabulku obsahující přepočet výšky člověka na délku konkrétního meče, např. Seido Shop vychází z doporučení Japonské Iaido Federace. Délka meče nesmí šermíři bránit ve formálně správném vytasení, proto je v pochybnostech nutné upřednostnit kratší délku.

Způsob výběru správné délky je následující:

  • Změřte svou výšku a porovnejte výsledek s tabulkou výrobce. Nacházíte-li se mezi čísly, např. máte 186 cm a tabulka uvádí hodnoty pouze pro 185 cm a 190 cm, zaokrouhlujte dolů.
  • Pokud tabulka doporučí délku mezi 2 shaku 3 sun a 2 shaku 4 sun 5 bu, pak vycházejte z tabulky.
  • Pokud tabulka navrhne delší meč než 2 shaku 4 sun 5 bu, pak vyberte 2 shaku 4 sun 5 bu.

V případě nejistoty se vždy poraďte se svým učitelem.

Váha

Žádné cvičné meče vyrobené v Japonsku, kupř. meče Minosaka, nejsou ocelové (jde o slitiny hliníku a zinku), pročež neváží tolik jako skutečná katana a podléhají jiné správě, mj. je nelze leštit pomocí uchiko prášku, neboť by se tím poškodila povrchová vrstva sloužící k ochraně meče. Nižší váha meče není na škodu, naopak, je žádoucí pro řádné cvičení Iaido. Průměrná váha standardního Iaito se pohybuje okolo 800 g. Nekupujte odlehčené Iaito. Odlehčení bývá zanedbatelné (v řádu desítek gramů) a u Iaito jej není zapotřebí. Tyto modely jsou navíc dražší.

V případě vyššího technického stupně je možné po domluvě s učitelem zakoupit těžší meč (okolo 1200 g včetně saya). Je však zapotřebí mít na paměti, že těžší meče mají více zatížené kissaki, což není vhodné pro cvičení Iaido. Rovnováhu lze nastolit těžší záštitou.

Doporučení

První meč vybírejte ze vstupních modelů, protože odpovídají obecným požadavkům na Iaito. V případě Minosaky jde o modely Tokusei a Jidai. Existují jiné značky, např. Nosyudo, Tozando Seiryu, nebo Jisei, ale na rozdíl od Minosaky s nimi nemám osobní zkušenost. Poptejte se na ně u kolegů, kteří s nimi cvičí.

Společně s mečem si pořiďte olej a papíry (nuguigami) na údržbu. Iaito nevyžaduje takovou péči jako shinken nebo dřevěné zbraně, přesto je žádoucí se o něj řádně starat. Olej není nutné nanášet často, protože Iaito nemůže zrezivět, ale je záhodné tak činit, aby bylo dřevo v saya přiměřeně nasycené. Obecně platí, že v létě se olejuje častěji než po zbytek roku.

Rád nakupuji přímo z Japonska ze Seido Shopu
(https://www.seidoshop.com/collections/minosaka-iaito), protože tím nepřímo podporuji tradiční japonské řemeslníky, se kterými Seido spolupracuje.  Pokud nechcete platit clo, pak lze Iaito pořídit z Nine Circles (https://www.ninecircles.eu/iaido/iaido-swords-iaito/), nebo z Tozando (https://tozandoshop.com/collections/iaito).

Iaito na míru

Zatímco u vstupního modelu můžete ovlivnit pouze jeho délku, dražší Iaito nabízí uzpůsobení meče a jeho příslušenství (koshirae). Dražší meč si nepořizujte dříve, než bezchybně zvládnete nukitsuke a noto waza, tj. až po získání mistrovského stupně. Nákup vždy proberte s učitelem. Ohledně délky a váhy platí vše, co jsem uvedl výše. V této pasáži se budu věnovat dalším důležitým parametrům, které Vás budou zajímat při výběru nového meče.

  • Kissaki

Existují tři druhy kissaki: ko-kissaki (3 cm), chu-kissaki (od 3 cm do 4,5 cm) a ō-kissaki (více než 4,5 cm). Je nadmíru důležité, aby meč neměl ō-kissaki, protože jeho délka ztěžuje noto, poškozuje koiguchi a ohrožuje šermíře. Většina výrobců Iaito nabízí pouze správné kissaki.

  • Sori

Zakřivení meče se měří jako nejhlubší bod pod přímkou vedoucí od kissaki k munemachi. Pro cvičení Iaido je nejlepší vzor tori-i sori (cca 5 bu), který značí, že nejhlubší část zakřivení se nachází přibližně v hmotném středu meče.

  • Tsuka

Doporučená délka rukojeti se pohybuje od 24 cm do 27 cm. Upřednostněný tvar je Tenshō-zukuri, lehce se rozšiřující na konci rukojeti, čímž brání, aby konec rukojeti vyklouzl z úchopu levé ruky. Dnes však převažuje tvar Higo-zukuri.

Tsukaito může být bavlněné, hedvábné nebo kožené. Bavlna je standardní, protože dobře pohlcuje pot. Ideální vzor pletení tsukaito se nazývá hineri-maki.

Mekugi by mělo zajišťovat nakago v rukojeti z vnitřní strany meče (sashi-ura). Takto umístěné mekugi nemůže vypadnout a ohrozit šermíře a ostatní, protože je zajištěné dlaní svírající rukojeť. Některé modely umožňují umístění dvou mekugi namísto jednoho. Dvě mekugi jsou z hlediska bezpečnosti lepší, protože mekugi některých výrobců jsou malé a nemusí vydržet nápor při cvičení.

  • Koshirae

Saya by měla být zesílená v oblasti sayajiri (např. skrze kojiri) a koiguchi. Na rozdíl od shinkenu není Iaito saya kvůli přílišné finanční nákladnosti lakována tradičním lakem urushi, ale uretanem. Druh lakování je otázkou preferencí: hladké nalakování umožňuje plynulejší pohyb saya, ale je snazší jej poškrábat, zatímco hrubší nalakování má opačné vlastnosti.

Nejvhodnější je kruhová tsuba, bez jakýchkoli motivů alespoň v části mířící směrem od šermíře, když je meč v saya (omote), aby se předešlo podření pravé ruky. Tsuba ovlivňuje vyvážení meče: těžší záštita (více než 120 g) směrem k rukojeti, zatímco lehčí (méně než 120 g) směrem ke kissaki.

Sageo by mělo mít délku alespoň 165 cm, mělo by být ohebné a jemné, a sladěné s barvou saya.

Volba hamon, habaki a seppa, tsukasame, menuki a kurigata je víceméně kosmetická. Vyberte součástky, která ve Vás vyvolávají dobrý dojem. Přitom berte v potaz, že Iaito není ozdoba, ale zbraň. Okázalý meč toho vypoví hodně o Vašem pochopení Cesty. Střídmě vybavený meč bude krásný, pokud s ním budete často cvičit a řádně se o něj starat.

Zdroje

WARNER, Gordon, DRAEGER, Donn. Japanese Swordsmanship. Technique and Practice. Boston: Weatherhill, 2007, s. 102 až 109.

OTAKE, Risuke. Katori Shinto-ryu. Warrior Tradition. Koryu Books, 2007, s. 51 až 59.

Seido Shop. How to choose your Iaito. Dostupné na <https://www.seidoshop.com/pages/how-to-choose-your-iaito> [zobrazeno dne 19. 11. 2022].