Cvičení Iaido

Takeda ryu Iaido je tradiční japonská škola umění meče s dlouhou tradicí a hlubokými kořeny.
Je známé jako umění rychlého tasení meče a dosažení vítězství nad útočníkem jediným sekem.

Cvičení Iaido je vhodné pro nejen pro muže, ale i ženy a všechny mladé, neboť rozvíjí koordinaci a smysl pro detail, rovnováhu, harmonii, hlubku dechu a vnitřní klid. Nemusí být fyzicky náročné, záleží jakou úroveň si vyberete, tak aby souzněla s vaším vlastním rytmem.

Iaido vychází z bojového umění samurajů dávných časů – Iai-jutsu. V dobách míru se však toto umění transformovalo. Ne že by se změnilo, ale bylo obohaceno o filosofické prvky a stalo se více vnitřní cestou než původní umění, které dennodenně chránilo čest pána a život samuraje.

V dnešní době v sobě Iaido spojuje tradiční umění boje s poznáváním a zdokonalováním sebe sama. Posiluje koncentraci, prostorovou představivost, postřeh a pohotové rozhodování, tedy vše, co je nám užitečné v běžném životě.

Ze začátku se cvičí s dřevěným mečem – bokken. Později spolu s technickou vyspělostí a kontrolou student přechází na používání neostrého kovového meče pro cvičení Iaido – Iaito.

Na prvních lekcích si vystačíte se sportovním oblečením, které následně vyměníte za gi (kimono) a hakama. Bokken je možno si zapůjčit u nás.

V úvodních lekcích se student učí základním pohybům a principům, hlubokému dechu a rytmu, tak aby tyto prvky následně spojil do mozaiky dalšího stupně – samostatné cvičení kata. Postupné kroky přináší přirozenou radost z vlastního pokroku a cvičení.

Postupným tréninkem student nabývá zručnosti, představy a vnímání vzdálenosti a může přejít k pokročilému nácviku technik – cvičení kata s partnerem, kde získá větší představu o správném provádění techniky, vzdálenosti a dosahu.

Aby student získal srovnání svých dovedností a prověřil úroveň své techniky, cvičí se takzvané Batto Djiai, které připomíná reálný souboj dvou protivníků. Veškeré cvičení probíhá za přísných bezpečnostních opatřeních a v bezpečné vzdálenosti, tak aby se eliminovala možnost jakéhokoli poranění.

Pokud vás tato cesta láká, neváhejte a přijďte si umění meče vyzkoušet. Třeba zrovna Vás Iaido osloví tak mocně, jako kdysi před léty mne.

..     

Typické prvky pro Takeda Ryu Iaido:

 • Kihon Waza – perfektní zvládnutí základní techniky ( tasení, přesný sek, kontrola situace, ostříknutí ostří a zpětné zasunutí meče ).
 • Kata – přesně stanovené sestavy – techniky, které se cvičí bez partnera.
 • Kirikomi Tai Sabaki no Kata – praktické aplikace technik, které se cvičí ve dvojici.
  Ojedinělý prvek ve školách Iaido.
  .
 • Henka Waza – volné aplikace a kombinace naučených technik prováděných samostatně nebo ve dvojici.
  Vychází z přirozenosti studenta. S prvky Kenjutsu.
 • Batto Djiai – volné aplikace technik s přirozeností a rychlostí skutečného boje. Bez fyzického kontaktu.
  Se soutěžními prvky.
 • Tameshigiri – testování techniky seků, prováděné s ostrým mečem na přírodních materiálech.
  Provádí se po úspěšném složení zkoušky Sandan v Iaido.
 • Kenjutsu – Iaido školy Takeda ryu v sobě zahrnuje základní prvky Kenjutsu ve formě bloků a protiútoků.
  Cvičí se v sestavách kata nebo s dřevěným mečem. Rychlejší spontání varianta poté s měkčenými zbraněmi.

 


O škole

Umění rychlého tasení meče Iaido patří do rodiny umění školy Takeda-Ryu Maroto-Ha.

Hlavními disciplíny této školy jsou:

 • Aiki ju jutsu
 • Iaido & Kenjutsu
 • Jodo
 • Ju-Kempo
 • Shuriken-jutsu
                       

Škola Takeda-Ryu Maroto-Ha se cvičí ve více jak 12 zemích po celém světě.

Zakladatelem školy je velmistr Roland Maroteaux (9. Dan Dai-Shihan), který v roce 2011 oslavil ve francouzském Avignonu 50 let aktivního studia bojových umění.

Velmistr a jeho odkaz ve světě

Hlavním představitelem školy Takeda-Ryu Maroto-Ha je velmistr Roland J. Maroteaux (9. dan Dai-Shihan), který byl v roce 2009 za přítomnosti rady mezinárodních odborníků (Dai Nippon Batoku Kai) jmenován do čestné hodnosti 9. Dan. Diplom přijal z rukou Saiko Shihan Rona Yamanaky (9. Dan Hanshi). Jde o největší poctu, které se velmistrovi, jež zasvětil více než půl století studiu Budo, dostalo.
Více se o velmistrovi dočtete zde…

………             

Česká asociace Takeda-Ryu Maroto-Ha v současné době předává a vyučuje umění Iaido, Kenjutsu a Aiki ju jutsu. Pravidelně se účastní a pořádá mezinárodní semináře a účastní se celosvětových setkání školy (Taikai).

Iaido a Kenjutsu se v České republice cvičí pod přímým vedením velmistra a pod vedením zahraničních učitelů. Výuku v olomouckém dojo vede sensei Filip Manek.

                               
                  kyoshi Martin Camilleri                     renshi Filip Manek                   
………..    .Malta – 7. Dan Aiki ju jutsu                           4. Dan Iaido
.                          4. Dan Iaido                                 1. viceprezident ESTAM


Po více jak 55 letech zasvěcených studiu a výuce bojových umění vytvořil velmistr Maroto školu, která se vyučuje ve více jak 12 zemích po celém světě. Svým přímým vedením vychoval řadu významných učitelů.

   

Fotografie: oficiální webové stránky (www.takeda-ryu.net), Filip Manek, Patrick Kopp.