Články na téma bojové umění a filozofie


Jak vybrat první Iaito

    čtěte více…

Iaito je moderní kovový cvičný meč, obvykle neostrý, ke cvičení Iaido. V rámci Takeda Ryu Maroto Ha může student používat neostré Iaito od dosažení technického stupně 3. Kyu. Jedná se o nemalou investici s velkým dopadem na kvalitu cvičení. V tomto článku se zaměříme na dva nejdůležitější parametry pro koupi Vašeho prvního meče: jeho délku a váhu.


Kyūjūkyū Kakun – Názory v devadesáti devíti článcích

    čtěte více…

Kakun je zákoník, který obsahuje etické zásady, jež slouží k zachování vlivu a prosperity klanu. Je sepsán hlavou klanu a určen autorovu nástupci. Výslovně neužívá označení bushido (cesta bojovníka), přesto nabízí ojedinělý vhled do válečné třídy, neboť ukazuje jak japonský feudální bojovník (bushi) vnímal sám sebe a svou roli ve společnosti.


Tradice a historie umění školy Takeda-Ryu

  čtěte více…

Cílem tohoto článku je čtenáře seznámit s historií Takeda-Ryu Sobu-jutsu (soubor disciplín). Takeda-Ryu má velmi dlouhou tradici, jejíž kořeny sahají až do 12. století n.l. Po staletí nepřerušená linie předávající učení školy až do dnešních dnů je známkou nezměrné hloubky a hodnoty Cesty, která nám byla mistry minulosti odkázána. Jakožto dědicové tohoto kulturního pokladu máme povinnost jej v ryzí podobě uchovat pro další generace. Prvním krokem k tomuto ušlechtilému cíli je znalost dějin školy Takeda.


Co to vlastně říkám? Aneb japonština v umění Iaido

   čtěte více…

Milí bratři ve zbrani. Osud tomu chtěl, že mám sepsat tohle malé poučení o tom, co znamenají názvy našich technik a vůbec celá ta iaidistická hantýrka, kterou používáme. …
Ministerstvo japonštinářů varuje: Jak vidíte, množství homonymních slov v japonštině je neúnosně obrovské a proto kdykoliv se nás zeptáte „Co tohle slovo znamená?“ my se zeptáme na oplátku: „A jakým znakem se to píše?“.