Iaido – pravidelné cvičení v Praze

Japonské bojové umění Iaido spočívá v rychlém tasení meče a dosažení vítězství nad protivníkem jediným sekem.
V tomto ohledu je skutečným uměním boje, jež se zachovalo z dob feudálního Japonska až do současnosti.
Vzhledem ke svému zakotvení v dávné minulosti neslouží Iaido k sebeobraně. Smysl japonského šermířství lze příhodně vyjádřit ve rčení, že skutečné vítězství spočívá v odvrácení střetu. Je-li však spor nevyhnutelný, umí jej šermíř vyřešit.
Iaido je studiem konfliktu uvnitř člověka, nabízí hluboký vhled do podstaty všech pocitů, které nás v životě provázejí. Ačkoli lze o japonském šermu psát dlouhá, a hodnotná, filosofická pojednání, vlastní nitro musí každý objevit svépomocí a to skrze bezprostřední prožitek při tréninku. Z téhož důvodu je náplň pravého bojového umění nevyčerpatelná, neuskutečňuje se v minulosti, nebo v budoucnosti, ale výhradně v přítomnosti a ta je pokaždé jiná.
Iaido je vážné. Směřuje k vyřešení dilematu života a smrti. Práce s mečem přirozeně nabádá ke zvýšené bdělosti, disciplíně a v konečném důsledku k přijetí odpovědnosti za své činy a vědomí, že při boji strádají všichni, nezávisle na výsledku. Iaido nikomu nepřinese slávu, je cestou skromného života. Kdo vládne japonským mečem, není samurajem. Může se však stát dobrým člověkem.

Náplň cvičení

Cvičíme Iaido školy Takeda-Ryu Maroto-ha. Význačnými prvky této školy jsou smysl pro detail, důraz na precizní provádění technik a řádnou etiketu.
V úvodních lekcích se student učí základním pohybům a principům, hlubokému dechu a rytmu, tak aby tyto články následně spojil do mozaiky dalšího stupně – samostatného cvičení kata (formální technika). Postupné kroky přináší přirozenou radost z vlastního pokroku.
Vytrvalým tréninkem pěstuje student zručnost, vnímání vzdálenosti a časem může přejít k pokročilému nácviku technik – cvičení kata s partnerem, při němž získá lepší představu o správném provádění techniky, vzdálenosti a dosahu.
Aby student prověřil úroveň své techniky, cvičí se takzvané Batto jiai, které připomíná skutečný souboj dvou protivníků. Veškeré cvičení probíhá za přísných bezpečnostních opatřeních a v bezpečné vzdálenosti, tak aby se předešlo jakémukoli poranění.

Pro zájemce

Cvičení Iaido je vhodné nejen pro muže, ale i ženy a všechny mladé (starší 15 let), neboť rozvíjí koordinaci a smysl pro detail, rovnováhu, hloubku dechu a vnitřní klid. Posiluje koncentraci, prostorovou představivost, postřeh a pohotové rozhodování, tedy vše, co je nám užitečné v běžném životě. Nemusí být fyzicky náročné, záleží jakou úroveň si vyberete, tak aby souzněla s Vaším vlastním rytmem.
Ze začátku se cvičí s dřevěným mečem – bokken. Později spolu s technickou vyspělostí a kontrolou je studentovi dovoleno používat neostrý kovový meč zvaný Iaito.
Na prvních lekcích si vystačíte se sportovním oblečením, které následně vyměníte za gi (kimono) a hakamu (tradiční japonskou kalhotovou suknici). Bokken je možno si zapůjčit u nás.

Trénink probíhá každou středu od 18:00-19:30, Tělocvična ZŠ Vokovice
dostupné metrem A či tramvají ze zastávky Nádraží Veleslavín, vstup postranní brankou z ulice Na Luzích
Přijďte o 15 minut dříve, ať máme čas na vše potřebné.

Pokud vás tato cesta láká, neváhejte a přijďte si umění meče vyzkoušet. Třeba zrovna Vás Iaido osloví tak mocně, jako kdysi před léty mne.

Kontakt
Mgr. Radim Smolka (2. Dan TRMH Iaido)
mail: radim.smolka@seznam.cz
mobil: 736 525 182
více informací: https://www.iaido.cz/